See current career opportunities at Xtek

Xtek je svetovým dodávatelom neštandardných priemyselných prvkov pre odvetvie spracovania ocele, hliníka a minerálov. V minulosti obsluhovala firma Xtek klientov v Európe prostredníctvom svojich miestnych zástupcov; Xtek však v roku 2007 kvôli zlepšeniu obsluhy tohto trhu vytvoril výrobný podnik a podnik regenerácie v Pilzne v Ceskej republike. Podnik v Pilzne je vybavený príslušnými nástrojmi a zariadeniami na tepelné spracovanie za úcelom produkcie kolesových produktov Xtek, ktoré klienti v celej Európe používajú už mnoho rokov a zároven poskytuje regeneracné služby pre ozubené spojky a univerzálne klby.

Xtek EuropeXtek Europe
Xtek poskytuje servis pre zariadenia všetkých výrobcov nielen pre Xtek, cím zabezpecuje monitorovanie pocas exploatácie, programy na sledovanie produktu za úcelom predlženia životnosti prvkov, skrátenie casu odstávky a zníženie exploatacných nákladov. Procesy tepelného spracovania patentované Xtek-om sú medzi klientmi na celom svete velmi oblúbené predovšetkým z hladiska zabezpecenia prvoradých produktov pre valcovne, žeriavy a mnohé iné tažké priemyselné využitia. Podniky Xtek majú certifikát ISO 9001 pre „Navrhovanie, produkciu a regeneráciu” produktov a služieb dodávaných týmito podnikmi.

Nižšie uvedené produkty Xtek sú vyrábané Xtek-om v Severnej Amerike, ale sú obsluhované našimi servisnými a obchodnými centrami v Európe:

  • Ozubené pastork
  • Priemyselné ozubené prevodovky
  • Neštandardné prevodovky
  • Navíjacky pod podlahu – tahacie valce
  • Žeriavové lanové bubny
  • „Nižšie ako hák“ zdvíhacie vybavenie

Skontaktujte sa s miestnym zástupcom Xtek Europe, aby ste vo svojom podniku zaviedli produkty Xtek do exploatácie.

Xtek Europe