See current career opportunities at Xtek

Žeriavové kolesá (obruce) Xtek sa využívajú v žeriavoch a priemyselných kolajniciach. Žeriavové kolesá sa charakterizujú mechanickými a metalurgickými vlastnostami, ktoré umožnujú predchádzat 4 najcastejším prícinám poruchy žeriavových kolies pri tažkých priemyselných využitiach:

  • Opotrebenie príruby, prasknutie príruby, opotrebenie a odlupovanie behúna

Vdaka použitiu výkovkov zo strednej uhlíkovej ocele vákuovo odplynenej je možné špeciálnym tepelným spracovaním Xtek-u dosiahnut behún s „tvrdenými obrysmi” a tvrdost povrchu v hodnote 58 HRC. Tvrdený obal získaný vdaka metóde tepelného spracovania Xtek-u siaha do hlbky 5 mm pod povrch pri uchovaní plasticity základného materiálu, vdaka comu príruby nepraskajú a behún sa neodlupuje.

Výhody žeriavových kolies Xtek:

  • Dlhšia životnost kolesa, zníženie nákladov na konzerváciu (3 až 8 násobne)
  • Zvislý zdvih zvýšený o 40 % v porovnaní so všeobecne používanými priemyselnými žeriavovými kolesami
  • Predlženie životnosti kolajnice žeriava

Xtek udržiava zásoby výkovkov. Štandardný cas dodávky tvrdených žeriavových kolies z nášho podniku v Pilzne predstavuje 8 týždnov, ale môže byt skrátený na niekolko dní, ak si to naši klienti vyžadujú.

Skontaktujte sa s miestnym zástupcom Xtek Europe, aby ste sa dohodli na konkrétnych využitiach alebo opýtali na akékolvek problémy spojené so žeriavovými kolesami.

Xtek Žeriavové kolesá

Xtek Žeriavové kolesá