See current career opportunities at Xtek

Xtek je svetový dodavatel nestandardních prumyslových komponentu pro odvetví zpracování oceli, hliníku a minerálu. V minulosti firma Xtek obsluhovala zákazníky v Evrope prostrednictvím svých regionálních predstavitelu, ale v roce2007 Xtek pro lepší obsluhu tohoto trhu otevrel závod výroby a regenerace v Plzni, v Ceské republice.

Závod v Plzni je vybavený odpovídajícím zarízením k tepelnému zpracovávání s cílem vytvárení kolových výrobku Xtek používaných po mnoho let zákazníky v celé Evrope, spolu se službami regenerace zubových spojek a univerzálních spoju.

Xtek EuropeXtek Europe
Xtek provádí servis zarízení všech výrobcu, nejen pro Xtek, a zajištuje monitoring behem provozu, programy sledování výrobku s cílem prodloužení životnosti elementu, zkrácení doby prostoju a snížení provozních nákladu. Firmou Xtek patentovaná technologie tepelného zpracování se teší uznáním zákazníku na celém svete, díky zajištování prvotrídních výrobku pro válcovny, jeráby a mnoho obtížných prumyslových použití. Závody Xtek mají certifikát ISO 9001 pro „Projektování, výrobu a regeneraci” výrobku a služeb dodávaných temito závody.

Níže uvedené výrobky Xtek jsou vyrábené firmou Xtek v severní Americe, ale jsou obsluhované našimi servisními a obchodními centry v Evrope:

Prosíme o kontakt s regionálním predstavitelem Xtek Europe, pro zavedení výrobku Xtek do provozu ve vašem podniku.

Xtek Europe