See current career opportunities at Xtek

Xtek Vodící kladkyVodící klapky a sestavy vodících kladeknacházejí použití v mnoha jerábech i portálových jerábech. Vodící kladky jsou vyrábené s použitím výkovku ze stredné uhlíkové oceli vakuove odplynených. Poté procházejí tepelným zpracováním Xtek, umožnujícím získat behoun se „zpevnenými konturami” a tvrdosti povrchu hodnoty vetší než 58 HRC. Zpevnená skorepina, získaná díky metode tepelného zpracování Xtek sahá do 5 mm pod povrch, pri zachování pružnosti základního materiálu, co predchází loupání.

V závislosti na konfiguraci a požadavcích, Xtek muže vyrobit vodící kladky pocínaje od jednoduchých kladek montovaných na hrídeli až do kompletního sestavu vodících kladek s ložisky, ložiskovými pouzdry a jinými elementy. Inženýri firmy Xtek také nabízejí zvýšení odolnosti a zlepšení jednotlivých elementu sestavy, napr. hrídelí a jiných komponentu, které mohou být náchylné na predcasné poruchy.

Vodící kladky Xtek zajištují 3 až 8 krát delší dobu používání než obycejné prumyslové vodící kladky. Mimoto nezávislé zkoušky potvrzují, že vodící kladky Xtek významne prodlužují životnost kolejnice jerábu.

Pro získání více informací týkajících se vodících kladek Xtek, se kontaktujte s regionálním predstavitelem Xtek Europe.