See current career opportunities at Xtek

Xtek Europe nabízí nové i regenerované soupravy jerábových kol v ruzných konfiguracích. Pocínaje od jerábových kol montovaných na hrídeli, do kompletní sestavy kol s ložisky, ložiskovými pouzdry, spojkami a ozubenými koly, Xtek muže zajistit kompletní rešení pripravené k montáži.

Inženýri firmy Xtek nabízejí zlepšení konstrukcí aktuálních soustav kol zákazníka prostrednictvím zlepšení materiálu, projektu a tepelného zpracování jednotlivých komponentu (kola, hrídele, ozubeného kola, ložiskových pouzder a spojky), pokud používání zpusobuje, že tyto prvky jsou náchylné na predcasné havárie.

Soupravy jerábových kol Xtek byly projektované takovým zpusobem, aby mohly nahradit originální soupravy bez modifikace existujících zarízení. Soupravy obsahují jerábová kola Xtek a mají metalurgické vlastnosti, které zajištují dlouhodobou životnost.

Xtek Soupravy jerábových kol

Prednosti souprav jerábových kol Xtek:

  • Jerábové kolo Xtek 58-62 HRC s „utvrzenými konturami”
  • O 40 % vetší svislá nosnost než v mekcích jerábových kolech prumyslové kvality
  • 3 až 8 krát delší životnost

Díky tomu, že je možné udržet stejnou efektivitu pri delší životnosti, jak jerábového kola, tak i existující kolejnice jerábu a zvýšené svislé nosnosti.

Zkontaktujte se s regionálním predstavitelem Xtek Europe s cílem projednání konkrétního použití anebo jakýchkoliv problému spojených se soupravami jerábových kol.

Xtek Soupravy jerábových kol Xtek Crane Wheel Assemblies