See current career opportunities at Xtek

Univerzální spoje Xtek Univerzální spoje Xtek nabízejí dokonalou výkonnost v nejnárocnejších použitích ve válcovnách oceli a hliníku. Díky našim rozlehlým vedomostem a zkušenostem v oblasti pohonných systému mužeme doporucit nejefektivnejší rešení.

Soustredujeme se na dodávkách univerzálních spoju pro použití, ve kterých jsou duležitá nestandardní technická rešení. Zajištujeme analýzu projektu, nejnovejší materiály a procesy tepelného zpracování, jež nenabízejí hotové výrobky. V dusledku, univerzální spoje Xtek jsou urcená pro specifická použití, pro maximalizování nosnosti prodloužit celkovou životnost kompletu elementu.

Univerzální spoje vyrábené a obsluhované firmou Xtek:

  • Uzavrené spoje
  • Delené spoje
  • Blokového typu
  • Ruzné nestandardní univerzální spoje

Xtek nabízí plné i teleskopické hrídele spolu s prírubou v typických konstrukcích využívaných pro obtížné použití.

Vlastnosti univerzálních spoju Xtek:

  • Karbonizace metodou TSP a integrální kalení koncovky hrídele
  • Karbonizace metodou TSP krížová ložiska
  • Tesnení (Multi-Lip)
  • Nitridované výpustky v teleskopických sestavách
  • Vnitrní „centrální” systém mazání

Pro získání více informací týkajících se univerzálních spoju Xtek, zkontaktujte se s regionálním predstavitelem Xtek Europe.

Xtek Univerzální spoje

Xtek Univerzální spoje