See current career opportunities at Xtek

Xtek Kerékblokkok - SzervizFirma Xtek, jako projektant a výrobce jerábových kol, je výborným partnerem do prestavby existujících souprav zákazníka. Bez ohledu na výrobce originálního zarízení, Xtek muže provést úplnou analýzu existujících kolových souprav a predstavit doporucení s cílem zlepšení výkonnosti.

Náš servis je umístený v Plzni (Ceská republika) a Ghent (Belgie) a specializuje se v optimalizaci výkonnosti souprav jerábových kol zákazníka a minimalizací požadovaných zásob.

Mechanické a nedestruktivní zkoušky

  • Zkoušky presnosti rozmeru a nedestruktivní zkoušky kol, hrídelu, ložiskových pouzder a spojek.
  • Zdokumentování stavu každého prvku s cílem urcení možnosti zlepšení výkonnosti.

Kontrolní zpráva / Zpráva o nákladech

  • Technická zpráva podrobne popisující stav každého komponentu dle požadavku OEM
  • Doporucení týkající se opravy anebo výmeny
  • Doporucení s cílem zlepšení výkonnosti anebo nosnosti
  • STÁLÉ náklady opravy sestavy.

Výroba a oprava

  • Elementy budou opravené anebo vymenené tak, aby byly splneny anebo prekroceny požadavky projektu OEM
  • Jsou dostupné programy pomáhající zákazníkovi omezit potrebu náhradních soucástek

Terénní servis

  • Jsou dostupní servisní pracovníci Xtek sloužící pomocí v hodnocení kolových sestav zákazníka a zabezpecující technickou podporu pro kola používaná v zarízeních zákazníka

Pro získání podrobnejších informací ohledne pro Vás dostupných služeb regenerace jerábových kol, prosíme o kontakt s lokální predstavitelem Xtek Europe.