See current career opportunities at Xtek

Nové výrobky a regeneracní služby

Ozubené válce válcovacích stolic Xtek jsou vyrábené v závode v Cincinnati, Ohio, USA, s pomocí našich nejmodernejších zarízení pro mechanické a tepelné obrábení v souladu s platnými kvalitativními standardy. Každá partie ozubených spoju je hodnocená z hlediska požadavku pro dané použití. Naším cílem je snížení provozních nákladu díky zlepšené konstrukci, materiálu a kvalite.

  • Karbonizace a kalení je v souladu se specifikací kvality DIN 4
  • Kalení vcelku
Xtek Ozubené válce válcovacích stolic
Regenerace ozubených válcu válcovacích stolicpro evropské zákazníky je provádená našim servisním centrem v Ghent, v Belgii. Regeneracní služby ozubených válcu obsahují:

  • Mechanické nedestruktivní zkoušky ozubených válcu válcovacích stolic a komponentu
  • Hodnocení povrchu zubu
  • Hodnocení odolnosti kompletu ozubených válcu válcovacích stolic v nynejším stav
  • Oprava svarováním obvodu cepu spoju
  • Oprava anebo výmena – spojek, ložisek

Zveme ke kontaktu s regionálním predstavitelem Xtek Europe, pro seznámení s úplnou nabídkou ozubených válcu válcovacích stolic Xtek a zpusobem jakým mohou naše servisní centra v Evrope pomoci ve Vaší cinnosti.

Xtek Ozubené válce válcovacích stolic