See current career opportunities at Xtek

Regenerování univerzálních spoju pro naše zákazníky v Evrope je vykonávané specializovanými servisními centry v Ghent, v Belgii v Plzni, v Cesku. V souladu s politikou Xtek je našim cílem snížení provozních nákladu zlepšením konstrukce, materiálu a kvality.

Nabízíme servis univerzálních spoju nejen projektovaných firmou Xtek, ale rovnež našich konkurentu. Všechny elementy budou opravené anebo vymenené tak, aby splnily anebo prevýšily požadavky standardu OEM.

Servisní pracovník Xtek provede hodnocení každého elementu z hlediska správného fungování a predstaví návrhy vzhledem k nutným zlepšením, které zvýší výkonnost kompletu univerzálních spoju.

Náš program služeb program regenerace urcený pro univerzální spoje obsahuje:

  • Komplexní mechanickou analýzu a nedestruktivní zkoušky
  • Podrobnou kontrolní zprávu
  • Jsou uvedené STÁLÉ náklady regenerace pred pristoupením k jakýmkoliv opravám

Zveme ke kontaktu s regionálním predstavitelem Xtek Europe, aby se informovat jakým zpusobem mohou naše servisní centra v Evrope podporit Vaši cinnost.

Xtek Univerzální spoje - Servis

Xtek Univerzální spoje - Servis