See current career opportunities at Xtek

Kola lanových kotoucu Xtek jsou vyrábená ze stredne uhlíkové oceli, zatímco drážka lanovnice je kalená do tvrdosti 58+ HRC. Tato speciální metoda zpracování predchází opotrebení z duvodu zkrucování lan behem práce.

Kola lanových kotoucu Xtek zajištují nejméne desetinásobne delší životnost, než bežne používaná prumyslová kola lanových kotoucu. Mimoto nezávislé zkoušky potvrdily, že kola lanových kotoucu Xtek významne prodlužují životnost lana, casto 3 až 5 krát.

Kalená drážka lanového kola umožnuje plynulé posouvání lana a eliminuje její blokování, které zpusobuje roztrepení anebo pretržení vláken. Výkres c. 1 ukazuje kolo lanového kotouce s poškozenou drážkou již po 6 mesících práce v porovnání s kolem lanového kotouce Xtek používaného na stejném míste více než 2 roky.

Výhody plynoucí z používání lanových kol Xtek:

  • Znacné snížení výrobních nákladu
  • Kratší období prostoje jerábu

Pro získání více informací týkajících se kol lanových kotoucu Xtek, se zkontaktujte s regionálním predstavitelem Xtek Europe.

Xtek Kola lanových kotoucu

Xtek Kola lanových kotoucu
Výkres c. 1