See current career opportunities at Xtek

Rekondicné služby prevodového spojkového vretena sú neoddelitelnou súcastou každej zo spojkových zostáv, ktoré Xtek navrhuje, vyrába alebo podporuje. Naše špecializované Európske servisné centrá sú založené v Plzni, Ceskej Republike s inžiniermi podpory pre dané služby. Xtake je vynikajúcou volbou pre vyhodnotenie a zlepšovanie výkonnosti svojich prevodových spojok.

Našim cielom je znížit prevádzkové náklady prostredníctvom zlepšenia konštrukcie, materiálu a kvality. Xtake servisný technik vyhodnotí jednotlivé komponenty na urcenie, tak aby bola správna funcnost a tak sa zvíši výkon zostavy spojky.

Xtake spojka programy zahrnajú:

  • Riadenie komponentov a montážny inventár:
  • Rozšírenie cyklov
  • Zníženie nákladov na údržbu

Ponúkame servis spájacích elementov nielen pre tie, ktoré navrhol Xtek, ale aj pre spájacie elementy našich konkurentov. Xtake kompletne obsahuje mechanickú a nedeštruktívnu analýzu Vášho zariadenia, poskytne podrobnú správu o kontrole a pred pokracovaním prípadných opráv poskytneme formulár FIRM našich nákladov na opravu.

Obráte sa na obchodného zástupcu Xtake Europe dnes a dozviete sa, co Vám Xtake ponúka a ako naše centrum služieb Xtake Europe môže podporovat Vaše operácie.

Xtek Rekondicná spojka

Xtek Rekondicná spojka