Rekondicné služby prevodového spojkového vretena sú neoddelitelnou súcastou každej zo spojkových zostáv, ktoré Xtek navrhuje, vyrába alebo podporuje. Naše špecializované Európske servisné centrá sú založené v Plzni, Ceskej Republike s inžiniermi podpory pre dané služby. Xtake je vynikajúcou volbou pre vyhodnotenie a zlepšovanie výkonnosti svojich prevodových spojok.

Našim cielom je znížit prevádzkové náklady prostredníctvom zlepšenia konštrukcie, materiálu a kvality. Xtake servisný technik vyhodnotí jednotlivé komponenty na urcenie, tak aby bola správna funcnost a tak sa zvíši výkon zostavy spojky.

Xtake spojka programy zahrnajú:

  • Riadenie komponentov a montážny inventár:
  • Rozšírenie cyklov
  • Zníženie nákladov na údržbu

Ponúkame servis spájacích elementov nielen pre tie, ktoré navrhol Xtek, ale aj pre spájacie elementy našich konkurentov. Xtake kompletne obsahuje mechanickú a nedeštruktívnu analýzu Vášho zariadenia, poskytne podrobnú správu o kontrole a pred pokracovaním prípadných opráv poskytneme formulár FIRM našich nákladov na opravu.

Obráte sa na obchodného zástupcu Xtake Europe dnes a dozviete sa, co Vám Xtake ponúka a ako naše centrum služieb Xtake Europe môže podporovat Vaše operácie.

Xtek Rekondicná spojka

Xtek Rekondicná spojka