See current career opportunities at Xtek

Univerzálne klby Xtek ponúkajú dokonalú výkonnost v najnárocnejších využitiach vo valcovniach ocele a hliníka. Vdaka našim rozsiahlym znalostiam a skúsenostiam z oblasti pohonných systémov Vám môžeme ponúknut najefektívnejšie riešenia.

Sústredujeme sa na dodávanie univerzálnych klbov na také využitie, pri ktorom dôležitú úlohu zohrávajú neštandardné technické riešenie. Zabezpecujeme analýzu projektu, najnovšie materiály a procesy tepelného spracovania, ktoré hotové výrobky nemôžu ponúknut. Na základe toho sú univerzálne klby Xtek urcené na špecifické využite, pri ktorom maximalizujú nosnost a predlžujú všeobecnú životnost súborov prvkov.

Univerzálne klby vyrábané a obsluhované Xtek-om:

  • Zatvorený spoj
  • Delený spoj
  • Blokového typu
  • Rôzne neštandardné univerzálne spoje

Xtek ponúka pevné a teleskopické hriadele spolu s prírubou s typickými konštrukciami používanými pri tažkých využitiach.

Vlastnosti univerzálnych klbov Xtek:

  • Karbonizované metódou TSP a kalené integrované koncovky hriadela s perom
  • Karbonizované metódou TSP krížové ložiská
  • Tesnenie typu Multi-Lip
  • Nitridované drážky v teleskopických súboroch
  • Vnútorný „centrálny“ systém mazania

Ak chcete získat viac informácií o univerzálnych klboch Xtek, skontaktujte sa s miestnym zástupcom Xtek Europe.

Xtek Univerzálne klbys

Xtek Univerzálne klby