See current career opportunities at Xtek

Xtek Crane WheelsFirma Xtek ako projektant a producent žeriavových kolies a dvojkolies je dokonalým partnerom na prestavbu už existujúcich súprav klienta. Bez ohladu na to, kto je producentom originálneho zariadenia, môže Xtek vykonat celkovú analýzu existujúcich dvojkolies a predstavit odporúcania, aby sa výkonnost zlepšila.

Náš servis sa nachádza v Pilzne (Ceská republika) a Ghent (Belgicko) a špecializuje sa v optimalizácii výkonnosti dvojkolies klienta a minimalizácii požadovaných zásob.

Mechanické a neniciace skúšky

  • Skúšky presnosti rozmerov a skúšky neniciace kolesá, hriadele, plášte ložísk a spojok.
  • Dokumentácia stavu každého prvku za úcelom urcenia možnosti zlepšenia výkonnosti

Správa z kontroly / nákladov

  • Technická správa podrobne opisujúca stav každého komponentu podla OEM požiadaviek
  • Odporúcania, co sa týka opravy alebo výmeny
  • Vydanie odporúcaní za úcelom zlepšenia výkonnosti alebo nosnosti
  • STÁLE náklady na opravu súpravy.

Produkcia a oprava

  • Elementy budú opravené alebo vymenené tak, aby splnali alebo prekracovali požiadavky projektu OEM
  • Dostupné sú programy pomáhajúce obmedzit spotrebu klienta, co sa týka náhradných castí

Servis v teréne

  • Dostupní sú servisní pracovníci Xtek, ktorí môžu pomôct pri hodnotení existujúcich dvojkolies klienta a zabezpecit technickú podporu pre kolesá používané v zariadeniach klienta

Ak chcete získat podrobnejšie informácie o dostupných službách týkajúcich sa regenerácie žeriavových kolies, skontaktujte sa s miestnym zástupcom Xtek Europe.