See current career opportunities at Xtek

Regeneracné služby univerzálnych klbov pre našich klientov v Európe poskytujú servisné centrá v Ghent v Belgicku a v Pilzne v Ceskej republike. V súlade s politikou Xtek je naším cielom zníženie exploatacných nákladov prostredníctvom zlepšenia konštrukcie, materiálov a kvality.

Ponúkame servis univerzálnych klbov nielen pre tie, ktoré navrhol Xtek, ale aj pre tie, ktoré pochádzajú od nášho konkurenta. Všetky prvky budú opravené alebo vymenené tak, aby splnali alebo prekracovali požiadavky štandardu OEM.

Servisný pracovník Xtek vyhodnotí každý prvok vzhladom na správne fungovanie a predstaví návrhy týkajúce sa potrebných zlepšení, vdaka ktorým sa výkonnost súborov univerzálnych klbov zvýši.

Náš program regeneracných služieb urcený pre univerzálne klby zahrna:

  • Kompletnú mechanickú analýzu a neniciace skúšky
  • Podrobnú správu z kontroly
  • Uvedenie STÁLYCH nákladov na regeneráciu pred zacatím akýchkolvek opráv

Skontaktujte sa s miestnym zástupcom Xtek Europe, ak sa chcete dozvediet akým spôsobom môžu naše servisné centrá v Európe podporit Vašu cinnost.

Xtek Univerzálne klby - Servis

Xtek Univerzálne klby - Servis