See current career opportunities at Xtek

Xtek Europe ponúka nové a regenerované súpravy žeriavových kolies v rôznych konfiguráciách. Zacínajúc od žeriavových kolies montovaných na hriadeli až po kompletné dvojkolesia s ložiskami, plášte ložísk, spojky a ozubené kolesá. Xtek môže zabezpecit kompletné riešenie ihned pripravené na montáž.

Inžinieri firmy Xtek ponúkajú vylepšenie konštrukcie súcasných dvojkolies klienta prostredníctvom zlepšeného materiálu, návrhu a tepelného spracovania jednotlivých komponentov (kolesa, hriadela, ozubených kolies, pláštov ložísk a spojok), ak ich používanie má vplyv na to, že sú tieto prvky citlivé na predcasné poruchy.

Dvojkolesia Xtek boli navrhnuté tak, aby mohli nahradit originálne súpravy bez modifikácie už existujúceho zariadenia. Dvojkolesia obsahujú žeriavové kolesá Xtek vyznacujúce sa metalurgickými vlastnostami zabezpecujúcimi dlhú životnost.

Xtek Dvojkolesia

Výhody dvojkolies Xtek:

  • Žeriavové koleso Xtek 58-62 HRC s „tvrdenými obrysmi”
  • O 40 % väcší zvislý zdvih ako v trochu mäkších žeriavových kolesách s priemyselnou kvalitou
  • 3 až 8 násobne dlhšia životnost

Vdaka tomu je možné udržiavat takú istú výkonnost pri dlhšej životnosti nielen žeriavového kolesa, ale aj existujúcej žeriavovej kolajnice a zvýšeného zvislého zdvihu.

Skontaktujte sa s miestnym zástupcom Xtek Europe, aby ste sa dohodli na konkrétnom využití alebo za úcelom akýchkolvek problémov spojených s dvojkolesím.

Xtek Dvojkolesia Xtek Crane Wheel Assemblies