See current career opportunities at Xtek

Nové produkty a regeneracné služby

Ozubené pastorky Xtek sú vyrábané v podniku v CinCinnati, Ohio, USA, pomocou našich najmodernejších zariadení na strojné a tepelné spracovanie v súlade s platnými, najvyššími štandardami kvality. Každá séria ozubených pastoriek je hodnotená vzhladom na požiadavky vyplývajúce z daného využitia. Naším cielom je znížit exploatacné náklady vdaka zlepšeniu konštrukcie, materiálov a kvality.

  • Karbonizácia a kalenie podla špecifikácie kvality DIN 4
  • Úplne kalené
Xtek Ozubené pastork
Regeneráciu ozubených pastorkov pre európskych klientov zabezpecuje naše servisné centrum v Ghent v Belgicku. Regeneracné služby ozubených pastorkov zahrnajú:

  • Mechanické a neniciace skúšky ozubených pastorkov a doplnkov
  • Hodnotenie ozubeného povrchu
  • Hodnotenie odolnosti súboru ozubených pastorkov v súcasnom stavev
  • Oprava prostredníctvom zvárania obvodov capov klbov
  • Oprava alebo výmena doplnkov – spojok, ložísk

Skontaktujte sa s miestnym zástupcom Xtek Europe, aby ste sa oboznámili s úplnou ponukou ozubených pastoriek Xtek, a taktiež spôsobom akým naše servisné centrá v Európe môžu pomôct vo Vašej cinnosti.

Xtek Ozubené pastork