See current career opportunities at Xtek

Xtek Vodiace kotúceVodiace kotúce a súbory vodiacich kotúcov si svoje využitie nachádzajú v mnohých žeriavoch a bránových kolajniciach. Vodiace kotúce sú vyrábané pri použití výkovkov zo strednej uhlíkovej ocele vákuovo odplynenej. Následne prechádzajú cez tepelné spracovanie Xtek, vdaka ktorej je možné získat behún s „tvrdenými obrysmi“ a tvrdostou povrchu v hodnote viac ako 58 HRc. Tvrdený obal dosiahnutý vdaka metóde tepelného spracovania Xtek siaha do 5 mm pod povrch so zachovaním plasticity základného materiálu, cím predchádza odlupovaniu.

V závislosti od konfigurácie a požiadaviek, môže Xtek vyrobit vodiace kotúce také ako jednoduchý kotúc montovaný na hriadeli, kompletný súbor vodiacich kotúcov s ložiskami, pláštami ložísk a inými prvkami. Inžinieri Xtek-u ponúkajú aj zvýšenie odolnosti a zlepšenie jednotlivých castí súborov, napr. hriadela a iných prvkov, ktoré môžu byt ohrozené predcasnými poruchami.

Vodiace kotúce Xtek zabezpecujú 3 až 8 násobne dlhší cas používania ako obycajné priemyselné vodiace kotúce. Nezávisle skúšky okrem toho potvrdzujú, že vodiace kotúce Xtek významne predlžujú životnost žeriavovej dráhy.

Ak chcete viac informácii o vodiacich kotúcoch Xtek, skontaktujte sa s miestnym zástupcom Xtek Europe.