See current career opportunities at Xtek

Ozubené spájacie elementy valcovacej stoliceXtek navrhuje a produkuje ozubené spájacie elementy valcovacej stolice pre valcovne hliníka a ocele na celom svete. Ozubené spájacie elementy valcovacej stolice Xtek sú urcené na individuálne využite, aby maximalizovali nosnost a predlžili všeobecnú životnost súpravy.

Xtek-om patentovaná metóda karbonizácie a vytvrdenia opotrebujúcich sa prvkov ozubených spájacích elementov valcovacej stolice používaná pre celé spájacie elementy umožnuje zabezpecit neporovnatelný výkon.

Vlastnosti ozubených spájacích elementov valcovacej stolice Xtek:

  • Karbonizované metódou TSP ozubené a oporné prvky
  • Xtek-om navrhnutá konštrukcia „umiestnujúcich sa“ zubov prevodovky
  • Integrovaná koncovka hriadela s perom
  • Volitelne brúsené zuby prevodovky „s tvrdením“
  • Eliminácia vnútorných prípojných prvkov

Ak Vaša valcovna zatial nepoužíva ozubené spájacie elementy valcovacej stolice Xtek, odporúcame Vám, aby ste sa skontaktovali s miestnym zástupcom Xtek Europe za úcelom zlepšenia výkonu spájacích elementov a zníženia nákladov a kvôli obsluhe a konzervácii.