See current career opportunities at Xtek

Pilzno, Ceská republika

Xtek Pilzno, Ceská republikaVýrobný podnik Xtek Europe, s.r.o. v Pilzne v Ceskej republike bol otvorený v roku 2007. Novo postavený podnik produkuje plný sortiment kolesových produktov, vrátane žeriavových kolies, dvojkolies, obrucí, vodiacich kotúcov a lanových kotúcov.

Vdaka centrálnej lokalizácii nášho objektu v Pilzne môžeme zabezpecit obsluhu žeriavov, bránových kolajníc a zariadení na prekládku v celej Európe.

V tomto podniku vykonáva Xtek opravu dvojkolies, ozubených spojok a súprav univerzálnych klbov. Ponúkame servis pre príslušenstvo všetkých producentov, nielen Xtek. Skupina našich servisných pracovníkov zabezpecuje monitorovanie pocas exploatácie, programy na sledovanie produktu a výrobné skúsenosti za úcelom predlženia životnosti elementov, skrátenia casu odstávky a zníženia exploatacných nákladov.

Ak chcete navštívit náš podnik v Pilzne, skontaktujte sa s miestnym zástupcom Xtek Europe.