See current career opportunities at Xtek

Lanové kotúce Xtek sú vyrábané zo strednej uhlíkovej ocele, ale drážka kotúca je tvrdená do tvrdosti 58+ HRC. Táto špeciálna metóda spracovania predchádza opotrebeniu z dôvodu krútenia sa lana pocas práce.

Lanové kotúce Xtek zabezpecujú minimálne desatnásobne dlhšiu životnost ako všeobecne používané priemyselné lanové kotúce. Nezávislé skúšky okrem toho potvrdili, že lanové kotúce Xtek významne predlžujú životnost lana, casto 3 až 5 násobne.

Kalená drážka lanového kotúca umožnuje plynulé presúvanie sa lana a zabranuje jeho blokovaniu, ktoré je prícinou štiepenia alebo odtrhnutia vlákien. Obrázok c. 1 zobrazuje lanový kotúc s poškodenou drážkou už po 6 mesiacoch práce, v porovnaní s lanovým kotúcom Xtek používaným na tom istom mieste viac ako 2 roky.

Výhody vyplývajúce z používania lanových kotúcov Xtek:

  • Významné zníženie exploatacných nákladov
  • Kratšie obdobie odstávky žeriavu

Ak chcete získat viac informácií o lanových kotúcoch Xtek, skontaktujte sa s miestnym zástupcom Xtek Europe.

Xtek Lanové kotúce

Xtek Lanové kotúce
Obrázok c. 1